Skip to main content

21 - 24 maj 2024

Välkommen till Linköping och årets Infektionsvecka/Mikrobiologiska vårmöte!

Konferensen som riktar sig till personal i vården medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin samt diagnostikföretag. Även i år kommer programmet ha sessioner av intresse för alla yrkeskategorier som är förlagda över alla mötesdagarna tisdag till fredag. Posterminglet sker på onsdag kväll och den gemensamma middagen på torsdag kväll. Under veckan kommer vi erbjuda möjlighet att göra studiebesök, dit du anmäler ditt intresse i samband med att du registrerar dig för konferensen.

Det vetenskapliga programmet blir mycket aktuellt och varierat. Det kommer att finnas föredrag och sessioner om bland annat högpatogena virussjukdomar, tuberkulosinfektioner, hur vi ska klara nästa pandemi. Ni får även lyssna till Med OPAT och snabbare mikrobiologisvar, ingen vårdplatsbrist kvar, Neutropen feber och utmaningar med vaccinationer av immunsuprimerade, och inte minst en mycket intressant session kring Antibiotikaresistens, den långsamma pandemin - vad gör vi?

Du hittar hela programmet i längst upp i huvudmenyn. Löpande kommer vi fylla på med mer information om respektive session

 

Nyheter

Nu har abstractinlämningen öppnat!
Missa inte chansen att skicka in ditt abstract. Inlämningen är öppen fram tills den 29 februari. Nytt för i år är att vi erbjuder tre presentationsformat för accepterade bidrag; muntlig presentation, kort muntlig presentation samt poster. Läs mer under menyfliken ovan.

Anmälan är nu öppen för såväl deltagare som utställare!
Glädjande nog kan vi berätta att avgifterna är helt oförändrade från tidigare år, allt för att ge tillfälle för så många som möjligt att delta.

 

Arrangörer & lokal värd

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen, Riksföreningen för Infektionssjuksköterskor och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och Svenska Föreningen för Mikrobiologi. Värd och lokal arrangör för vårmötet är Infektionskliniken och Mikrobiologiska laboratoriet på Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland